Beurzen

Om eventuele financiële belemmeringen bij belangstellenden voor het masterprogramma medische geschiedenis weg te kunnen nemen, bestaat de mogelijkheid financiële ondersteuning te ontvangen. De betreffende ondersteuning staat geheel los van de reguliere studiefinanciering zoals die via de Informatie Beheer Groep in Groningen in opdracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt verstrekt. Het gaat om een regeling die nadrukkelijk alleen geldt voor deelnemers aan dit traject die niet staan ingeschreven bij een universitaire instelling.

 

Hoogte

Deelnemers die aan een Nederlandse universiteit staan ingeschreven kunnen in verband eventuele reiskosten een beurs aanvragen van maximaal € 750,- . Studenten die niet aan een Nederlandse universiteit staan ingeschreven kunnen een beurs aanvragen van maximaal € 1000,-.

 

Procedure

Aanvragen kunnen worden ingediend door het onderstaande formulier in te vullen en samen met de noodzakelijke stukken voor 1 december van het studiejaar waarin de betreffende deelnemer voornemens is het traject te volgen toe te sturen aan de coördinator. De aanvraag wordt vervolgens beoordeeld door prof.dr. E.S Houwaart, prof.dr. H. Beukers en dr. H. de Waardt. Uiterlijk 1 januari van datzelfde studiejaar stelt deze commissie vast welke aanvragen gehonoreerd worden en welke omvang de uit te keren bedragen zullen hebben. Uitbetaling volgt nadat een betreffende deelnemer zich heeft ingeschreven bij de VU of de coördinator en het verschuldigde collegegeld of cursusgeld heeft betaald en daarvan een bewijs heeft doen toekomen aan de coördinator.

 

Formulier voor aanvraag beurs [doc] [pdf]