Cultuurgeschiedenis

  • ‘Zeg, u vindt me niet ziekelijk?’ Ziekte in het werk van Louis Couperus.
  • De geïllustreerde edelman van La Mancha: De verbeelding van krankzinnigheid in de Europese boekillustraties van Don Quichot 1605-1750.