Ethische en politieke aspecten

 • 'Nur ein guter Mensch kann ein guter Arzt sein' Hermann Nothnagel
 • Medische enquête en abortus provocatus in 1908. Treubs zoektocht naar de veroordeling van criminele abortus
 • Lehr- und Lernfreiheit. De bloei van de Weense geneeskunde in Vormärz en haar relatie tot het liberalisme
 • Walcheren fever, een Legerziekte van Pringle?
 • De feministische kritiek op de obstetrische echografie: een analyse
 • Zorg van gunst naar recht. Over de juridisering van de arts – patiëntrelatie, resulterend in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst
 • Historisch overzicht van de abortus en de wetgeving 1800-1981
 • Paul de Kruif
 • Goedgekeurd? De geschiedenis van de medische afdeling van de Joodsche Raad voor Amsterdam
 • Dossier Mengele. Beeldvorming rond de gevreesde arts
 • De staatsexamens voor de aankomende dokter.
 • De Nederlandse keuzevrijheid om thuis of in ziekenhuis te bevallen. Een historisch onderzoek naar de ontwikkelingen in de lang lopende discussie binnen de Nederlandse verloskunde om te komen tot een optimale verloskundige organisatie, vanaf 1910 tot 1993.
 • Van Geweten naar Wet. Over de totstandkoming van de Wet op het Medisch-Wetenschappelijk Onderzoek met mensen (WMO), 1945-1999
 • J.R. Thorbecke, F.C. Donders, J.Penn: De staatsexamens voor de aankomende dokter.
 • De Nederlandse keuzevrijheid om thuis of in ziekenhuis te bevallen: Een historisch onderzoek naar de ontwikkelingen in de lang lopende discussie  binnen de Nederlandse verloskunde om te komen tot een optimale verloskundige organisatie, vanaf 1910 tot 1993.
 • Woonellende en ziekte. De woonomstandigheden van arm Berlijn als onderdeel van het debat over volksgezondheid.
 • ‘Het is gebeurd, daarom kan het zo weer gebeuren’. Eén lichtpunt in donkere tijden: Het bijzondere levensverhaal van dr. Charles Mendes de Leon.