Farmacie

  • De positie van de militaire apotheker in de militaire geneeskundige dienst in de periode 1813-1914
  • De ontwikkeling en het gebruik van fenacetine in Nederland. Honderd jaar fenacetine, Is dat niet te lang?
  • De omslag in het titreren. Kwantitatieve chemische analyse in de Derde Uitgave van de Nederlandse Pharmacopee.