Geneeskunde in de koloniën

  • Hoe stonden de dokters djawa ten opzichte van de doekoens? De positionering van de westers opgeleide inheemse artsen ten opzichte van de traditionele inheemse geneeskundige behandelaars in Nederlands-Oost-Indië tussen 1893-1922
  • De ziekenhuizen van Nederlands Oost-Indië in de negentiende eeuw.
  • Zowel zijn lichaam als zijn ziel. De medische zending in Nederlands-Indië 1894 – 1934
  • De gezondheidszorg in Azië in de 18e eeuw: organisatie en bestuur door de Verenigde Oost-Indische Compagnie.