Inhoud van het Mastertraject

Het programma van het traject bestaat uit vier modules: het Basisprogramma bestaande uit twee modules en het Leeronderzoek, eveneens bestaande uit twee modules. Het traject loopt van begin februari tot medio juni.

De colleges die behoren bij het Basisprogramma worden gegeven vanaf de eerste week van februari tot de vierde week van maart.

De colleges behorende bij het Leeronderzoek worden gegeven vanaf de eerste week van april tot de vierde week van mei. Daarna krijgen de deelnemers van het leeronderzoek twee weken de gelegenheid om de laatste hand te leggen aan hun werkstuk. Dit werkstuk wordt medio juni ingeleverd waarna enkele dagen later de eindcijfers worden vastgesteld en de behaalde certificaten worden uitgereikt.