Registration and Admission

Participants who have already registered as regular students at a Dutch university need to register at VU as so-called bijvakstudent (see https://www.vu.nl/nl/opleidingen/toelating-en-inschrijving/bijvakken/index.aspx )

Students of medicine of the UMC Maastricht, UMC Nijmegen, LUMC and VUMC can take the whole track as scientific practical. Please contact the coordinator of the track for further information.

Students from other countries than the Netherlands and who are not already registered at a Dutch university are also requested to contact the coordinator.

zich als bijvakstudent inschrijven bij de VU. Zij dienen zich via onderstaand inschrijfformulier in te schrijven bij de coördinator die hen daarna zal informeren over de verdere procedure.

Studenten geneeskunde van het UMC Maastricht, UMC Nijmegen, LUMC en VUMC geven zich altijd op in het kader van de wetenschappelijke stage van hun geneeskunde opleiding. Meer informatie kan de coördinator van het traject bieden.

Deelnemers die niet staan ingeschreven als regulier student moeten zich eveneens via onderstaand formulier inschrijven bij de coördinator van de opleiding.

Registrationform [doc][pdf]