Introductie van concepten en therapieën

 • Chaos of eenheid? De receptie van Kraepelin's 'dementia praecox' in Nederland
 • De ontvangst van Insuline door de artsen in Nederland
 • Veranderingen in de behandeling van de ziekte kinkhoest tussen 1900 en 1960
 • Contagionisten versus anticontagionisten. De Nederlandse bijdrage aan de 19de eeuwse discussie rond lepra
 • Albert Abrams, van regulier naar irregulier
 • Door Kunst hersteld; de opkomst van de tandheelkundig chirurgische prothetiek tot 1940
 • Hendrik Zwaardemaker en zijn bioradioactiviteit. Een wetenschapshistorische verkenning van een experiment
 • De berichtgeving over de Spaanse en Aziatische grieppandemie in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
 • Helicobacter pylori en de maagzweer. De opkomst van de biologische visie in de geneeskunde aan het einde van de 20e eeuw, geïllustreerd aan de hand van de ontdekking van Helicobacter pylori.
 • De kindsheid voorbij: Nederlandse ontwikkelingen in het ziektebegrip van hersentumoren tussen 1890 en 1950
 • De variolatie-discussie. Meningsverschillen binnen het medisch vertoog van de 18de eeuw over de gevaren van de inentingen tegen de kinderpokjes
 • De constructie van influenza tijdens influenzapandemieën in Nederland 1880-1970
 • Dansen rond de stamboom. Van chorea hereditaria adultorum naar ziekte van Huntington 1872-1983
 • Geschiedenis van de Schildklierchirurgie: Van experiment tot inzicht
 • Rickets: a story of framing a disease
 • Trachoomdiscussie in Amsterdam
 • Crohn 1932, De directe gevolgen voor de Nederlandse patiënt van de ontdekking van een nieuwe ziekte in 1932
 • De Nederlandse antirooklobby in de jaren ’50. Een veld van artsen tegen artsen en een plek voor KWF Kankerbestrijding
 • De ontwikkeling van kinderrevalidatiegeneeskunde in de twintigste eeuw in Nederland.
 • Paul Ehrlich (1854-1915). Zijn betekenis voor de hedendaagse kankerchemotherapie.
 • Wetenschappelijke benaderingen van scheurbuik in de 19de eeuw.
 • Duitse heroïneverslaafden in Amsterdam en de invloed op de Nederlandse verslavingszorg, 1970 – 1990.
 • De bestrijding van malaria op Walcheren, 1919-1924.
 • Beelden van een nieuwe ziekte: Beeldvorming in Nederlandse Aidsposters 1987-2005.
 • Anesthesie in de obstetrie. Het debat rond inhalatieanesthesie in de Nederlandse Verloskunde tussen 1846 en de jaren 1940 in de medisch wetenschappelijke beroepsgroep.
 • Zorg voor de allerkleinsten in een eeuw vol ontwikkeling: De zorg voor prematuren in Nederland tussen 1950 en 1980.