Klassieke geneeskunde

  • Helpen, niet schaden. De houding van artsen in casus uit het Corpus Hippocraticum ten aanzien van 'hopeloze gevallen'
  • De 'anamnese' bij Rufus, Galenus en Soranus
  • De sociale implicaties van het hebben van een besmettelijke ziekte in de Griekse kolonie Metapontion, zuid-Italië 7e – 3e eeuw v. Chr.
  • Het hart bij Homerus
  • Vesalius’ Paraphrase van Rhazes: context en betekenis
  • Een heilzame vergissing. Het faecaliënprobleem van Grieken tot Gouwenaars
  • Syfilis en de θηλεα νουσος. Een historiografisch onderzoek naar het syfilisdebat in de negentiende eeuw.