Kosten van deelname

Deelnemers die als regulier student staan ingeschreven voor een studie geneeskunde of een masteropleiding geschiedenis, gezondheidswetenschappen, biomedische wetenschappen of sociale wetenschappen bij een Nederlandse universiteit (zie ook Toelatingseisen) behoeven geen verdere cursusgelden te betalen.

Voor deelnemers die niet bij een Nederlandse universiteit staan ingeschreven, geldt een cursusgeld van € 2.000, te betalen voor aanvang van het masterprogramma.

Voor een beperkt aantal deelnemers bestaat een mogelijkheid een financiële ondersteuning te ontvangen. Deze ondersteuning is bedoeld voor deelnemers die geen studiefinanciering ontvangen en voor wie het om financiële redenen bezwaarlijk is om aan deze cursus deel te nemen (zie ook Beurzen).

Voor nadere informatie over de voorwaarden waaronder een dergelijke ondersteuning kan worden verstrekt en over de wijze waarop deze kan worden aangevraagd kunt u contact opnemen met de coördinator van de opleiding.

 

Overige kosten

Voorafgaand aan het programma ontvangt iedere student een USB-stick met daarop alle studiemateriaal. Er moet rekening worden gehouden met mogelijke reiskosten en met kosten van bibliotheekbezoek e.d.