Psychiatrie

  • Chaos of eenheid? De receptie van Kraepelin's 'dementia praecox' in Nederland
  • Tussen twee culturen. depersonalisatie in het DSM tijdperk
  • Schizofrenie en erfelijkheid
  • Militaire psychiatrie in Nederland. De opvang van Nederlandse militairen tussen 1945-1965
  • De populatie van de Nederlandse Krankzinnigengestichten 1844-1859 zoals beschreven in de verslagen van het Staatstoezicht op Krankzinnigen en Krankzinnigengestichten.
  • De sfinx der psychiatrie. Het antwoord van Henricus Cornelius Rümke op het schizofrenievraagstuk.