Deelname studenten Geneeskunde en Letteren

Voor studenten geneeskunde die deelnemen in het kader van hun wetenschappelijke stage geldt dat zij alle vier de modules moeten doen (24 ECTS). Andere studenten kunnen er voor kiezen slechts één, twee of drie modules te volgen of alle vier te doen. Dat geldt ook voor deelnemers die niet deelnemen in het kader van een universitaire studie. Studenten geschiedenis die ingeschreven staan bij de VU en ook hun masterscriptie wijden aan een medisch-historisch onderwerp krijgen op hun bul de aantekening dat zij gespecialiseerd zijn in de medische geschiedenis.