Vroegmoderne geneeskunde

  • Petitus versus Blankaart. Een tranenstrijd tussen aristotelici en cartesianen.
  • Adrien Pelerin en het geneeskundig onderwijs aan de Illustre School te Maastricht in de achttiende eeuw.
  • Maastrichtse Geneeskundigen tijdens het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Een inventarisatie van geneeskundige beroepsbeoefenaren in Maastricht tussen 1815 en 1830.
  • Geprakte kip, wijn en munt. Middeleeuwse ‘sick-dishes’ in Hs 15 Gent.
  • Kermes minerale, conflictstof voor apothekers en medicinae doctores in Den Haag (1747).
  • De receptie van Ramazzini’s werken, waaronder het handboek De Morbis Artificum Diatriba (1700), in de Nederlanden van 1690 tot 1800.
  • Ruysch, Boerhaave, Albinus: Een Anatomische Driehoek in de Nederlanden.
  • Agrippa von Nettesheim – Contra pestem antidota (1529). De geneeskundige praktijk van een moderne denker.
  • Spel van vraag en aanbod: De genezer-patiënt relatie op de reguliere medische markt in vroegmodern Amsterdam 1600-1715.